امروز : سه شنبه 21 مرداد ماه 1399

ورود

نام کاربری: 

 کلمه رمز : 

  ثبت نام در مدرسه
  فراموشی کلمه عبور

 

باسمه تعالي
فرم تقاضاي ثبت نام سال تحصيلي 95-94  مخصوص دانش آموزان

پر نمودن دقيق موارد ستاره دار قرمز رنگ الزامی می باشد


* نام کاربري : 

 
 1 - مشخصات فردی دانش آموز :

* نام : 

* نام خانوادگي : 

* شماره شناسنامه : 

* تاريخ تولد : 

* محل تولد : 

* محل صدور : 

* مليت : 

* دين : 

* مذهب : 

* چندمين فرزند خانواده : 

* ثبت نام برای کلاس : 

 

* نام پيش دبستان يا دبستان قبلی : 

معدل سال قبل ( پايه های دوم تا پنجم ) : 

منطقه : 

 
 2 - مشخصات اولياء :

* نام پدر : 

* نام و نام خانوادگی مادر : 

* تلفن منزل : 

* همراه مادر : 

* همراه پدر : 

* آدرس منزل : 

 ايميل : 

 
كليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پيش دبستانی و دبستان هوشمند غیردولتی طوبی می باشد.